Поствоєнна соціальна підтримка та адвокація : силабус на 2023–2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус освітнього компонента "Поствоєнна соціальна підтримка та адвокація" за освітньою програмою «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація» на 2023-2024 н. р. Метою курсу є сприяти розвитку професійної компетентності фахівців з поствоєнної соціально-психологічної реабілітації шляхом засвоєння теоретичних і практичних знань щодо особливостей соціальної підтримки та адвокації осіб, груп, громад, які постраждали від війни. Предмет курсу: інструменти соціальної підтримки та адвокації осіб, груп, громад, які постраждали від війни.
Опис
Syllabus of the educational component "Post-war social support and advocacy" under the educational program "Post-war socio-psychological rehabilitation" for 2023-2024. The purpose of the course is to promote the development of professional competence of specialists in post-war socio-psychological rehabilitation by assimilating theoretical and practical knowledge of the peculiarities of social support and advocacy of persons, groups, communities affected by the war. Subject of the course: tools of social support and advocacy of persons, groups, communities affected by the war.
Ключові слова
соціальна підтримка, адвокація, представництво інтересів, адвокаційна кампанія, особи, групи, які постраждали від війни, social support, advocacy, representation, advocacy campaign, individuals, groups, communities affected by the war
Бібліографічний опис
Попова А. С. Поствоєнна соціальна підтримка та адвокація : силабус освітнього компонента за освітньою програмою «Поствоєнна соціально-психологічна реабілітація» на 2023-2024 н. р. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 7 с.