Соціальний супровід сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі схарактеризовано поняття, сутність та законодавче регулювання сімейних форм виховання; досліджено особливості створення прийомної сім’ї як однієї з сімейниї форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування; визначено особливості організації соціального супроводу сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування; розроблено соціально-педагогічну модель «ведення випадку» прийомної сім’ї, як однієї з основних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавленого батьківського піклування.
Опис
The qualification work characterizes the concept, essence and legislative regulation of family forms of education; the features of creating a foster family as one of the family forms of education of orphans and children deprived of parental care; features of the organization of social support of family forms of education of orphans and children deprived of parental care; developed a socio-pedagogical model of "case management" of the foster family, as one of the main forms of education of orphans and children deprived of parental care.
Ключові слова
соціальний супровід, сімейні форми виховання, прийомна сім'я, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, ведення випадку, social support, family forms of education, foster family, orphans and children deprived of parental care, case management
Бібліографічний опис
Ярошенко Є. Соціальний супровід сумейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. А. Тургенєва. – БДПУ, 2023. – 82 с.