Диференційна діагностика мовленнєвих порушень : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік для ОП «Спеціальна освіта»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ, Запоріжжя
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Диференційна діагностика мовленнєвих порушень» є підготовка висококваліфікованих фахівців спеціальної освіти, забезпечення засвоєння здобувачами вищої освіти знань теоретичних основ диференційної діагностики мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку та впровадження в практику найбільш продуктивних методик діагностування дітей з різними категоріями труднощів. Предметом вивчення дисципліни «Диференційна діагностика мовленнєвих порушень» є: дослідження теоретичних основ та принципів диференційної діагностики для виявлення та проведення обстеження дітей з порушеннями мовлення дошкільного та молодшого шкільного віку; оволодіння знаннями та уміннями практичного застосування методів диференційної діагностики мовленнєвих порушень одночасно із підготовкою практичного матеріалу для обстеження; оволодіння уміннями розробляти схеми обстеження, добирати завдання, виділяти якісні та кількісні параметри оцінок виконання завдань дітьми з різними категоріями труднощів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ревуцька О. В. Диференційна діагностика мовленнєвих порушень : силабус навчальної дисципліни 2023-2024 навчальний рік. - Запоріжжя : БДПУ, 2023. - 13 с.