Саморух В. Будзиновського: від політика до письменника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто світоглядні позиції та ідеологічні переконання відомого на початку ХХ століття українського письменника, політика, історика В. Будзиновського. Зроблено спробу простежити вплив політичних, естетико-філософських поступів доби межі століть на художні пошуки прозаїка, простежено еволюцію світогляду митця.
Опис
The article deals with the ideological positions and ideological convictions of the Ukrainian writer, politician, historian V. Budzinovsky, known at the beginning of the 20th century.
Ключові слова
Оповідання, повість, публіцистика, ідейні переконання, державність, незалежність
Бібліографічний опис
Александрова Г. Саморух В. Будзиновського: від політика до письменника / Ганна Александрова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 14. – С. 101–107.
Зібрання