Морфемний аналіз і словотвір: пропедевтика у початковій школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Учитель початкової школи
Анотація
Важливим засобом забезпечення цілісності освітнього процесу є внутрішньопредметна інтеграція, за якої учні розглядають навчальні теми не розрізнено, а в тісному взаємозв’язку, покладаючись на споріднені знання, послуговуючись суміжними поняттями. Так, зокрема, варто розглядати паралельно морфологію і словотвір, що дасть змогу краще розкрити молодшим школярам сутність морфологічного словотворення.
Опис
Ключові слова
морфеміка, словотвір, наступність, перспективність, молодший школяр
Бібліографічний опис
Чемоніна Л. В. Морфемний аналіз і словотвір: пропедевтика в початковій школі / Л. В. Чемоніна // Учитель початкової школи. – 2019. – № 10. – С. 18–19.
Зібрання