Застосування інструментарію прогнозування фінансових показників розвитку діяльності підприємств логістичної сфери

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вчені записки Університету «КРОК»
Анотація
У статті досліджено актуальні питання прогнозування фінансових показників діяльності логістичного підприємства – національного оператора поштового зв’язку України АТ «Укрпошта». Проведено аналіз планування діяльності логістичних підприємств, їх інструментарію та методів. Аналіз практичних аспектів діяльності АТ «Укрпошта» дозволив запропонувати в якості інструменту підтримки фінансового планування для підприємства прогнозування показників за допомогою часових рядів. Попередньо авторами було розроблено покроковий план дослідження, який за рахунок формалізації робить можливим його універсальне застосування на підприємствах різного розміру та форми власності. В якості бази даних для моделювання виокремлено основні показники фінансової звітності підприємства за останні 10 років, період з 2012 до 2021рр.включно. Було проаналізовано та с прогнозовано значення низки статичних та динамічних показників майнового стану та господарської діяльності досліджуваного підприємства. У результаті дослідження для найбільш точного опису фактичних даних підприємства здійснено відбір моделей з найвищим рівнем якості, які у більшості своїй мають тип поліноміальної моделі 2-го ступеню. Використання поліноміальної моделі 5-го ступеню, зокрема для визначення тенденцій формування майна, необоротних активів, власного капіталу, довгострокових зобов’язань та чистого прибутку, мали низьку якість побудови (коефіцієнт детермінації), що не дозволило побудувати за ними прогнози. За результатами моделювання було відібрано моделі з найвищою якістю опису модифікації трендової компоненти, а саме - модель оборотних активів, модель собівартості, модель валового прибутку, модель чистого доходу. В статті авторами представлена графічна інтерпретація отриманих показників та ліній тренду. За результатами прогнозування основних показників фінансування розвитку діяльності АТ «Укрпошта» відзначається збільшення прогнозних значень відібраних показників у 2022 році.
Опис
Ключові слова
фінансове планування, фінансове прогнозування, числові ряди, логістичне підприємство, інструменти прогнозування
Бібліографічний опис
Костенко Г. Застосування інструментарію прогнозування фінансових показників розвитку діяльності підприємств логістичної сфери / Г. Костенко, Я. Глазова // Вчені записки Університету «КРОК». – 2023. – № 1(69). – С. 94–100.
Зібрання