Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У текстах публіцистичного стилю основною передумовою використання пояснювальних конструкцій є намір адресанта розширити інформацію, довести до читача ту саму думку в кількох варіантах (іншими словами) дохідливо, щоб зацікавити адресата, переконати. Аналіз функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю показує, що даний стиль мовлення посідає друге місце (після наукового) в ієрархії використанні мовцями аналізованих конструкцій. Ці одиниці в публіцистиці демонструють можливості вираження пояснювально-ототожнювального відношення на різних рівнях, відрізняючись характером компонентів, які їх структурують: слова, речення, відрізки тексту в різноманітних поєднаннях.
Опис
The main precondition of using the explanatory expressions in the texts of journalistic style is the sender’s intention to expand the information and to show to the reader the same thought in several variants (in other words) efficiently in order to interest the addressee and to convince him. The analysis of functioning the explanatory expressions in the texts of journalistic genre indicates that this style of speech takes the second place (after scientific) in the hierarchy of using the analyzed structures by speakers.
Ключові слова
Пояснювально-ототожнювальні відношення, публіцистичний стиль, комунікація, семантика, мовленнєвий контекст
Бібліографічний опис
Глазова С. Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю / Світлана Глазова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 101–107.
Зібрання