Використання STEM-компетентностей вчителями інформатики у закладах загальної середньої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дослідження зумовлена глобальними освітніми тенденціями та вимогами сучасного ринку праці, що все більше орієнтований на міждисциплінарні знання та навички, особливо в галузях науки, технологій, інженерії та математики. Учителям інформатики потрібно шукати нові підходи до методики навчання програмних засобів і викладати загальні принципи побудови та функціонування інформаційних технологій. На допомогу вчителям інформатики приходить система навчання STEM – освіта, напрям інноваційного розвитку освіти, завдяки якому діти розвивають логічне мислення та технічну грамотність, навчаються вирішувати поставлені задачі, стають новаторами, винахідниками.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Луцюк Т. В. Використання STEM-компетентностей вчителями інформатики у закладах загальної середньої освіти / Т. В. Луцюк, Г. М. Алєксєєва // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції. / за ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. – Конін ; Ужгород ; Перемишль ; Херсон : Посвіт, 2024. – Том 16: Місце й значення когнітивістики в розвитку науки та освіти. – С. 117–120.