Онтогенетичний аспект ставлення до людей похилого віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро
Анотація
У тексті здійснено аналіз старіння як складного процесу, висвітлено вікові зміни та проблеми, які можуть виникнути на цьому етапі життя. Проаналізовано думку В. Моргуна щодо необхідності створення умов для щасливого та корисного життя людей похилого віку, зокрема, акцентовано на значущості повноцінного спілкування та їх участі в соціокультурних процесах. Звернено увагу на стереотипи, які існують у суспільстві щодо старих людей, обґрунтовано домінування негативних уявлень, які сприяють виникненню ейджизму та дискримінації. Розкрито психологічні причини поширення ейджизму, зокрема, страх молодих людей перед власною старістю та смертю. Важливим аспектом є вказівка на те, як ці стереотипи можуть заважати повноцінній адаптації особистості в пізньому віці. Проведено аналіз сприйняття людей похилого віку в суспільстві, проаналізовано механізми соціальної перцепції в різних вікових групах. Звернуто увагу на амбівалентність ставлення підлітків та юнацтва до старших, обґрунтовано вплив негативного ставлення на моральні та етичні цінності суспільства. Автори акцентують на необхідності підвищення психологічного благополуччя людей похилого віку та формування позитивного образу старості серед молоді, обговорюють проблеми ейджизму та дискримінації. Узагальнено результати дослідження, де показано, що вищі рівні негативного ставлення та низькі показники загальної емпатії виявляються серед старших підлітків. Заклик до розробки корекційно-розвивальних програм для формування позитивного ставлення до старості в різних вікових групах та покращення міжпоколіннєвих відносин.
Опис
Ключові слова
Сприйняття, стереотипи, емпатія, ейджизм, корекційно-розвивальні програми
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Онтогенетичний аспект ставлення до людей похилого віку / О. В. Горецька // Сучасний рух науки: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Дніпро, 2019. - Т.1. - С. 385–390.