Бренд менеджмент : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Бренд менеджмент» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент». Метою викладання курсу «Бренд-менеджмент» є сформувати та поглибити у здобувачів вищої освіти професійно-компетентні знання та навички щодо технологій створення та управління брендами як важливими нематеріальними активами підприємств туристичного бізнесу. Предметом курсу є теоретичні та практичні аспекти брендингу, специфіку створення та управління брендами як важливими нематеріальними активами підприємств туристичного бізнесу та країни.
Опис
Ключові слова
бренд, брендинг, логотип, менеджмент, архітектура, портфель брендів
Бібліографічний опис