Організація інноваційних форм сімейного дозвілля як напрям професійної діяльності соціального педагога

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті подано теоретичний аналіз соціально-культурного потенціалу сімейного дозвілля як педагогічної проблеми; схарактеризовано систему ціннісних орієнтацій сімейного дозвілля, виховні функції сім’ї; форми дозвілля; фактори формування, зміни в структурі вільного часу сім’ї.
Опис
The article presents a theoretical analysis of the socio-cultural potential of family leisure as a pedagogical problem; the system of value orientations of family leisure, educational functions of the family are characterized; factors of formation, changes in the structure of family leisure time.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. Організація інноваційних форм сімейного дозвілля як напрям професійної діяльності соціального педагога / Катерина Петровська, Ангеліна Аксютіна // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (27–28 жовтня 2021 р.) : збірник наукових статей / укладач К. В. Петровська. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 81–86.
Зібрання