Специфіка життєвих перспектив людей похилого віку: психологічний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянськ : БДПУ
Анотація
У тексті проведено аналіз проблеми соціальної невизначеності в Україні та її впливу на похильних громадян, особливо в контексті життєвих перспектив. Проаналізовано різні погляди вчених, таких як Є. Головаха, К. Абульханова-Славська та М. Кухта, на поняття життєвої перспективи. Висвітлено важливість цілей, планів та завдань для реалізації життєвих перспектив та забезпечення самовизначення та самовиховання. Зазначено, що соціальні зміни та стресові ситуації вимагають від осіб похилого віку активної адаптації та перебудови життєвих стратегій. Зроблено висновок, що реалізація життєвих перспектив залежить від усвідомленого опанування майбутнього, побудови цілісної картини майбутнього та регулюючої функції, що формує життєву позицію та стиль життя особистості. Акцентовано на важливості планування, яке спрямоване на досягнення віддалених цілей, як шляху самовизначення та самовиховання. Звернуто увагу на те, що перспективи визначаються цілями, планами та завданнями, що допомагають людині втілювати свої цінності та сенс власного життя в реальній діяльності. Проведено аналіз параментрів життєвої перспективи за дослідженням М. Кухти, який виділяє такі аспекти, як тривалість, прийнятність, побудова, вибірковість, бажаність, баланс визначеності/невизначеності та успішність. Зазначено, що ці параметри змінюються під впливом зовнішніх та внутрішніх обставин. Розкрито вплив вікового аспекту на формування життєвої перспективи, особливо в контексті осіб похилого віку, які часто виявляють труднощі у визначенні мети, виборі оптимальних варіантів та уявленні про майбутнє. Здійснено аналіз результатів дослідження з використанням біографічної методики «Лінія життя», що вказує на деформованість картини майбутнього у людей похилого віку. Висвітлено основні особливості їхньої життєвої перспективи, такі як пасивність, невизначеність емоційного ставлення до майбутнього, концентрація на минулому, страх самотності та смерті. Зроблено висновок, що існують різні підходи до формування життєвої перспективи у людей похилого віку, визначено позитивні та негативні аспекти їхнього бачення майбутнього. Звернуто увагу на важливість допомоги цій віковій категорії в конструктивному вибудовуванні життєвих перспектив, позитивному ставленні до себе та майбутніх подій. Акцентовано на тому, що позитивна настанова і прийняття себе є ключовими аспектами для покращення якості життя похильних осіб.
Опис
Ключові слова
Життєва перспектива, віковий аспект, біографічна методика, деформованість картини майбутнього, позитивна настанова
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Специфіка життєвих перспектив людей похилого віку: психологічний аспект / О. В. Горецька // Траєкторія розвитку життєвих перспектив особистості в умовах сучасного освітнього простору : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Бердянський державний педагогічний університет, 30 листопада 2021 року) / за заг. ред. Т. Малихіної. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 180–183.