Шляхи формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до сценічної діяльності у процесі інструментальної підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Автором статті розглянуто шляхи формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до сценічної діяльності та специфіку виконавських умінь, навичок, дієвих методів, прийомів, умов, що забезпечать їх ефективність у ході інструментальної підготовки. Наголошено на таких якостях музиканта, як психоемоційні стани під час концертного виконання, та на рекомендаціях, що забезпечать результативний процес реалізації інтерпретаційної моделі музичних творів. Концертний виступ є особливою формою сценічної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Він має свої закономірності, які необхідно враховувати не тільки в період підготовки до концерту, але й в процесі роботи над музичним твором. Здобувачі вищої освіти й педагоги повинні зважати на особливості мислення та поведінки в ході сценічної діяльності та специфіку створення виконавської форми музичного твору в ході підготовки до концертного виступу. Розуміння цих явищ сприятиме успішному досягненню художніх цілей у процесі сценічної діяльності, професійному становленню майбутнього фахівця в цілому та допоможе попередженню і подоланню сценічного стресу, шлях якого є багатогранним і комплексним. Робота із сценічним стресом у більшості випадків має будуватися на основі індивідуального підходу щодо розвитку сценічної рефлексії, створення позитивної психологічної установки, формування навички конструктивного, творчо-позитивного ставлення до екстремальної ситуації. Саме необхідність подолання сценічного стресу стала запорукою визначення шляхів формування готовності до сценічної діяльності в процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва та дозволила знайти нові резерви якісного підґрунтя для вдосконалення виконавської підготовки відповідно до сучасних вимог. Адже психоемоційні стани часто стають перешкодою виконавської досконалості в ході концертного виступу.
Опис
Ключові слова
Готовність, сценічна діяльність, інструментальна підготовка, методологічні підходи, здобувач вищої освіти, майбутній учитель музичного мистецтва
Бібліографічний опис
Бурназова В. Шляхи формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до сценічної діяльності у процесі інструментальної підготовки / Віра Бурназова // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2023. – Вип. 1. – С.210–216.
Зібрання