Основи психологічної експертизи : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н.р. для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою курсу є формування у здобувачів вищої освіти знань про завдання, форми й методи проведення психологічної експертизи у різних сферах практичної діяльності; засвоєння практичних навичок проведення психологічної експертизи; розвиток необхідних вмінь, зокрема: аналізувати психологічний зміст та структуру правопорушення, на основі попереднього аналізу робити експертні висновки, використовувати психологічні знання під час проведення психологічних експертиз, побудови моделі ефективної поведінки психолога - експерта.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис