Соціально-профілактична робота з попередження соціального сирітства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз поняття “соціальне сирітство” та його аспектів. Визначено зміст, форми та методи соціально-профілактичної роботи з попередження соціального сирітства. Розкрито процес формування усвідомленого материнства як форми соціально-профілактичної роботи з попередження соціального сирітства. Розроблено та експериментально перевірити ефективність впровадження соціально-педагогічної програми з формування усвідомленого материнства серед жінок.
Опис
Ключові слова
Соціальне сирітства, соціально-профілактична робота, усвідомлене материнство
Бібліографічний опис
Шендлер М. Соціально-профілактична робота з попередження соціального сирітства : кваліфікаційна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 231 Соціальна робота / наук. кер. А. Попова. - БДПУ, 2020. - 130 с.