Роль уроків музичного мистецтва у розвитку когнітивної сфери учнів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглядається проблема впливу процесу вивчення предмета «Музичне мистецтво» на когнітивний розвиток учнів. Мета статті полягає в з’ясуванні особливостей впливу навчального предмета «Музичне мистецтво» на когнітивну сферу дитини на основі аналізу, узагальнення й порівняння теоретичного й практичного досвіду з означеної проблеми, а також названі чинники підвищення ефективності впливу освітніх методик на когнітивний розвиток учнів. Основними завданнями визначено наступні: сформувати поняття «когнітивний розвиток» та «когнітивні навички», проаналізувати ключові положення основних теорії когнітивного пізнання; здійснити аналіз основних процесів навчання музики з точки зору провідної навчально-пізнавальної діяльності. У дослідженні були використані теоретичні та емпіричні методи. У ході виконання дослідження було проаналізовано теоретичні та методичні джерела з проблеми дослідження, практично оцінено провідні види освітньої діяльності на уроках музичного мистецтва з точки зору їх впливу на когнітивну сферу учнів, визначено чинники, що визначають ефективність освітнього впливу процесу навчання музики на когнітивний розвиток учнів. Аналіз проблеми когнітивного розвитку в процесі навчання музики дозволяє зазначити, що воно пов’язане з підвищенням звукової чутливості дітей, а також із покращенням їх вербальних здібностей і загальних навичок міркування, що є прикладами когнітивних навичок, а отже, простежується прямий зв’язок між навчанням музики та ефективністю освітньої діяльності в цілому. Новизна дослідження полягає у вивченні й застосуванні теорії когнітивного навчання на уроках музичного мистецтва для успішної реалізації освітнього процесу в закладах освіти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сергієнко С. Роль уроків музичного мистецтва у розвитку когнітивної сфери учнів / Світлана Сергієнко // Наукові записки БДПУ. Сер.: Педагогічні науки. – 2022. – Вип. 3. – С.189–195.
Зібрання