Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-05
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У збірнику вміщено тези наукових доповідей учасників V міжвузівської наукової конференції «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 11 травня 2023 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми сучасного медіапростору.
Опис
Ключові слова
Медіакартина світу, медіатекст, мова медійних творів, новітні медіа, аудіо-візуальна комунікація, медіаграмотність, права людини
Бібліографічний опис
Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : збірник тез наукових доповідей учасників V міжвузівської наукової конференції, 11 травня 2023 року / редкол.: Богданов І. Т., Сичікова Я. О., Глазкова І. Я. та ін. – Бердянськ ; Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 112 с.