Силабус освітнього компонента «Логопедичний масаж та гімнастика» за освітньою програмою «Логопедія. Спеціальна психологія» для 3 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасною логопедичною технологією формування вимовної сторони мовлення – логопедичним масажем. Предметом цієї дисципліни є комплексний підхід до вивчення та практичного застосування логопедичного масажу та гімнастики як ефективних методів логопедичної корекції.
Опис
Ключові слова
логопедичний масаж, логопедична гімнастика, технології, особи з особливими потребами
Бібліографічний опис