Управління проєктами : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Управління проєктами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент»
Опис
Ключові слова
проєкт, управління проєктом, структура проєкту, команда проєкту, планування проєкту, бюджет проєкту, якість проєкту
Бібліографічний опис