Система взаємодії суб’єктів виховного впливу у процесі стимулювання соціально-спрямованої творчої діяльності неформальних молодіжних об’єднань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Запорізького національного університету
Анотація
У статті розглядаються проблеми виховання учнівської молоді творчих неформальних об’єднань. Виділяються основні аспекти, якими представлені сучасні тенденції роботи з неформальною молоддю. Встановлено, що основний спосіб роботи з творчими неформальними об’єднаннями полягає у взаємодії суб’єктів виховного впливу в процесі формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань.
Опис
The problems of education for students of informal associations. Outlines key aspects to the modern trends of the informal youth. Established that the main way of working with informal networks lies in the interaction of subjects of educational influence in shaping the socio-normative behavior of students informal associations. Keywords: system, informal associations, students, subjects of educational influence, education, formation, interaction.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К.В. Система взаємодії суб’єктів виховного впливу у процесі стимулювання соціально-спрямованої творчої діяльності неформальних молодіжних об’єднань / Катерина Петровська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. ст. Педагогічні науки. – 2012. – №1 . – С. 14-21.
Зібрання