Методика формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Умань : ПП Жовтий О. О.
Анотація
У статті розглядаються основні етапи та організаційнометодичне забезпечення методики формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань.
Опис
The basic stages and organizationally-methodical providing of methodology of forming of publicly-normative behavior of student’s young people of creative informal associations are examined in the article. Keywrods: young people, informal youth associations, methodology, forming, publicly-normative behavior, organizationally-methodical providing.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петровська К. В. Методика формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань / Катерина Петровська // Зб. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини / (гол. ред. : М. Т. Мартинюк). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – Ч. 1. – С. 197-204.
Зібрання