Дезорганізатори часу як перешкода сталого розвитку особистості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Publishing House of Katowice School of Technology
Анотація
В статті розглядається специфіка прояву дезорганізаторів часу та їх вплив на сталий розвиток людини. Висвітлено результати дослідження основних дезорганізаторів часу в юнацькому віці, розкрито їх вплив на становлення особистості та запропоновано способи ефективної регуляції часу молодими особами.
Опис
The article deals with the specificity of the manifestation of disorganizers of time and their impact on sustainable human development. The results of the study of the main disorganizers of time in adolescence, their influence on personality formation and the ways of effective regulation of time by young persons are revealed.
Ключові слова
Дезорганізатори часу, розвиток, юнацький вік, disorganizers of time, development, adolescence
Бібліографічний опис
Сердюк Н. І. Дезорганізатори часу як перешкода сталого розвитку особистості / Н. І. Сердюк // Роль науки в сталому розвитку суспільства : Монографія 34. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Ч. 3, розд. 3.9. – С. 209–214.
Зібрання