Методичні засади формування творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Анотація
Дисертацію присвячено проблемі формування творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності. Здійснено історико-теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, розкрито сутність, зміст та структуру творчого мислення молодших школярів, виявлено методичні засади його формування, які стосувалися визначення психолого-педагогічних умов, методів та принципів роботи. Науково обґрунтовано критерії та визначено рівні сформованості творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності з позиції структурних компонентів означеного феномену. Розроблено структурно-функціональну модель формування творчого мислення школярів, яку було впроваджено у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл в процесі навчання мистецтву.
Опис
Ключові слова
творчість, творче мислення, мистецька діяльність, учні початкової школи
Бібліографічний опис
Григор'єва В. В. Методичні засади формування творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Григор'єва ; керівник роботи С. С. Горбенко ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2010. - 20 с.
Зібрання