Психологічні особливості життєвих перспектив людей похилого віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Vysoka škola Danubius, Sladkovіčovo
Анотація
Текст висвітлює актуальні питання соціальної, економічної та політичної невизначеності в Україні та її вплив на масову свідомість, викликаючи тривогу та невпевненість у майбутньому. Автор наголошує на важливості розробки життєвих перспектив особистості як інтегративного та регулюючого механізму, що формує життєву позицію та стиль життя людини. Узагальнюючи підходи відомих психологів і соціологів, текст підкреслює роль часової перспективи, життєвих цілей, планів та стратегій у системі уявлень про майбутнє. Це важливий внесок у розуміння співвідношення особистісних орієнтацій, цінностей та планів, які утворюють основу життєвої перспективи особистості. Текст досліджує проблему життєвої перспективи в психології, зосереджуючись на визначенні та аналізі різних аспектів цього поняття. Він вказує на важливість розробки життєвих перспектив для реалізації саморозвитку особистості, правильного сприйняття та планування майбутнього. Автор ставить акцент на тому, що в сучасному суспільстві важливо вибрати правильну стратегію життя для збереження особистісної цілісності та досягнення самореалізації. Текст також висвітлює дослідження Т.Н. Березіної, яка виділяє три типи життєвих перспектив та пов'язує їх із різними аспектами когнітивних, особистісно-мотиваційних та потенційних характеристик особистості. У контексті старіння виділяється специфічний вплив на розвиток і функціонування людини, аналізуючи нові акценти та виклики, які виникають у психічному аспекті. У дослідженні вивчено психологічні особливості ставлення мешканців геронтологічного пансіонату у віці 67–82 років до свого майбутнього. Автори виявили, що у багатьох осіб похилого віку спостерігається життєва перспектива, заснована на минулому, з відсутністю усвідомлення перспектив майбутнього. Також виділено негативне чи нечітке емоційне ставлення до майбутнього та вплив суб'єктивно переживаних об'єктивних подій на уявлення про майбутнє. Дослідження показало тенденцію до драматизації життєвих подій та критичну переоцінку раніше прийнятних цінностей. У старій віковій групі виявлені порушення визначення мети, пасивність у плануванні життя та активізація страху самотності та страху смерті. Автори закликають створити умови для активізації самоактуалізації та пошуку нових життєвих цілей серед літнього населення.
Опис
Ключові слова
життєва перспектива, люди похилого віку, усвідомлення майбутнього, ментальне здоров'я, самоактуалізація
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Психологічні особливості життєвих перспектив людей похилого віку / О. В. Горецька // Zbornik prispevkov z medzinarodna vedecko-praktická konferencіa Realіta a perspektivy vyvoja spoločnosti: socіalne, psyhologіcke a polіtikt aspekty (28–29 oktobra 2016). – Vysoka škola Danubius, Sladkovіčovo, 2016. – C. 70–73.