Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика : методичні рекомендації

Анотація
У виданні вміщено методичні рекомендації щодо підготовки випускної кваліфікаційної роботи ОКР «бакалавр» спеціальності 061 журналістика. Методичні рекомендації покликані допомогти студентам правильно підготувати й оформити бакалаврські проєкти: обрати тему, обґрунтувати актуальність, сформулювати мету і завдання, структурувати наукове дослідження, опрацювати наукову літературу, оформити бібліографічний опис друкованих видань, підготувати до оприлюднення власні творчі проєкти.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика : методичні рекомендації / Мельнікова Ю., Костромицький Р., Рула Н., Шульженко А. – Бердянськ ; Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 41 с.