Методичні рекомендації

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 21
 • Документ
  Сучасний танець. Зошит для дітей 8–11 років
  (Бердянський державний педагогічний університет, 2023) Тараненко, Юлія Петрівна
  У зошиті виокремлено теоретичний та практичний матеріал з джаз-модерн танцю, розглянуто поняття та особливості сучасного танцю, включено інтерактивні завдання для закріплення матеріалу. Це своєрідний блокнот-помічник у хореографії для дитини. Подано терміни та поняття джаз-модерн танцю, включено розмальовки антістрес та цікаві завдання.
 • Документ
  Кваліфікаційна робота бакалавра за спеціальністю 061 Журналістика : методичні рекомендації
  (2023) Мельнікова, Юлія Олександрівна; Костромицький, Роман Іванович; Рула, Наталія Володимирівна; Шульженко, Анжеліка Сергіївна
  У виданні вміщено методичні рекомендації щодо підготовки випускної кваліфікаційної роботи ОКР «бакалавр» спеціальності 061 журналістика. Методичні рекомендації покликані допомогти студентам правильно підготувати й оформити бакалаврські проєкти: обрати тему, обґрунтувати актуальність, сформулювати мету і завдання, структурувати наукове дослідження, опрацювати наукову літературу, оформити бібліографічний опис друкованих видань, підготувати до оприлюднення власні творчі проєкти.
 • Документ
  Методичні рекомендації до написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом» для здобувачів І рівня вищої освіти спеціальності 024 Хореографія
  (2022) Мартиненко, Олена Володимирівна
  Методичні рекомендації окреслюють основні вимоги до написання, оформлення та захисту курсовх робіт з дисципліни "Теорія та методика роботи хореографіного колективу".
 • Документ
  Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія» : для здобувачів першого рівня вищої освіти
  (Бердянськ : БДПУ, 2021) Черезова, Ірина Олександрівна
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, які вивчають освітній компонент «Психологія» як обов’язковий відповідно до освітньо-професійних програм. Рекомендації містять загальні положення щодо організації практичних занять, навчально-професійні завдання з загальної, вікової та педагогічної психології, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з курсу «Психологія», питання до підсумкового контролю, рекомендовані джерела інформації, термінологічний словник. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Документ
  Самостійна робота з психології : методичні рекомендації для здобувачів першого рівня вищої освіти
  (Бердянськ : БДПУ, 2021) Черезова, Ірина Олександрівна
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, які вивчають освітній компонент «Психологія» як обов’язковий відповідно до освітньо-професійних програм. Рекомендації містять загальні положення щодо організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, характеристику основних форм самостійної роботи з психології та засобів її виконання, зміст самостійної роботи з психології, питання та завдання для самоконтролю, перелік рекомендованих джерел інформації, додатки. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.