Пояснювально-ототожнювальні відношення у специфічних синтаксичних конструкціях газетної мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Аналіз функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю показує, що даний стиль мовлення посідає друге місце (після наукового) в ієрархії використанні мовцями аналізованих конструкцій. Ці одиниці в мові газет демонструють можливості вираження пояснювально-ототожнювальне відношення на різних рівнях, відрізняючись характером компонентів, які їх структурують: слова, речення, відрізки тексту в різноманітних поєднаннях. Аналіз конструкцій зі сполучниками тобто, а саме, цебто, себто та їх замінниками дозволяє подати ґрунтовний опис семантичної специфіки різновидів пояснювальних конструкцій.
Опис
Ключові слова
пояснювално-ототожнювальні відношення, газетна мова, комунікація, семантика, мовленнєвий контекст
Бібліографічний опис
Глазова С. М. Пояснювально-ототожнювальні відношення у специфічних синтаксичних конструкціях газетної мови / Світлана Глазова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. 11. – С. 41–49.
Зібрання