Стратегічне управління підприємствами ГКТС : силабус 2023-2024 н.р. (ОПП "Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Силабус з дисципліни «Стратегічне управління підприємствами ГКТС» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми «Менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу». Мета курсу – оволодіння сучасними теоретичними основами стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних рішень в процесі управління діяльністю та розвитком підприємства на ринку готельних, курортних та туристичних послуг. Предметом вивчення є оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного управління, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного управління в діяльності підприємств ГКТС.
Опис
Ключові слова
стратегічне управління, стратегія, корпоративна стратегія, функціональна стратегія, операційна стратегія, підприємство ГКТС
Бібліографічний опис