Формально-синтаксична організація безсполучникових складносурядних речень у сучасній українській мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У сучасному мовознавстві прийнято розглядати речення в комплексі трьох його аспектів, а саме: формально-синтаксичного, семантико-синтаксичного та комунікативного. Перший аспект, що спрямований у мовну сферу, є одним із основних. Загальною особливістю формально-синтаксичного аспекту всіх конструкцій, як простих, так і складних, є їхня автономність і самодостатність відносно зовнішніх показників. Безсполучникові складносурядні речення на сьогодні не достатньо описані з позицій функційно-категорійної граматики.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дриг О. С. Формально-синтаксична організація безсполучникових складносурядних речень у сучасній українській мові / О. С. Дриг // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІІI Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Бердянськ, 21– 22 жовтня 2020 р.) : зб. тез / гол. ред. С. Глазова. – Бердянськ : БДПУ, 2020. – С. 25–29.