Розуміння дітьми дошкільного віку лексичного значення слів на позначення емоційного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мадрид
Анотація
У тезах висвітлений процес навчання дошкільників розрізняти різні емоційні стани, виділяти в них головне, значуще для дитини. Зазначені особливості навчання дітей вербально передавати свій і чужий емоційний стан через його називання, розуміння, опис.
Опис
The theses highlight the process of teaching preschoolers to distinguish between different emotional states, to highlight the main thing that is significant for the child. The specified features of teaching children to verbally convey their own and other people's emotional state through its naming, understanding, and description.
Ключові слова
навчання дошкільників, різні емоційні стани
Бібліографічний опис
Омеляненко А. В. Розуміння дітьми дошкільного віку лексичного значення слів на позначення емоційного стану / А. В. Омеляненко // Trends, theories and ways of improving science : proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference(February 28 - March 03, 2023. Madrid, Spain). - Madrid, 2023. - Pp.384-389.