Менторство як інструмент розвитку кадрового потенціалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
У статті висвітлюється оновлення практики наставництва; сфокусовано увагу на важливості формування мотивації професійної діяльності як ментора, так і менті задля розвитку та укріплення кадрового потенціалу соціальних служб та на актуальності розробки й впровадження менторських програм з підготовки фахівців для сфери соціальної роботи.
Опис
The article highlights the renewal of mentoring practice; attention is focused on the importance of forming the motivation of professional activity of both a mentor and a mentee for the development and strengthening of the personnel potential of social services as well as on the relevance of developing and implementing mentoring programs for the training of specialists for social work.
Ключові слова
ментор, менті, менторинг, наставництво, mentor, mentee, mentoring process, mentoring
Бібліографічний опис
Захарова Н. Менторство як інструмент розвитку кадрового потенціалу / Н. Захарова // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : зб. наук. тез V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 жовтня 2023 року) / уклад. К. В. Петровська– Запоріжжя : БДПУ, 2023. - С. 136-139.