Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ : Центр учбової літератури
Анотація
У монографії подано методику крос-культурного навчання старшокласників української мови в загальноосвітніх закладах з поліетнічним контингентом учнів етапи її створення: визначення теоретико-методологічних засад, обґрунтування крос-культурного підходу до навчання, мети, завдання, змісту, принципів, методів, організаційних форм, засобів навчання. Автор подає концепцію формування крос-культурної комунікативної компетентності учнів-білінгвів на уроках української мови у старших класах, яка реалізує крос-культурний підхід, що базується на теорії міжкультурної комунікації і теорії формування вторинної мовленнєвої особистості. Запропоновано авторську модель крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови як мови міжетнічного спілкування в Україні. Для студентів вищих навчальних педагогічних закладів, магістрантів, аспірантів, учителів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами полікультурної освіти.
Опис
Ключові слова
багатомовна освіта, крос-культурне навчання, українська мова, білінгви, полілінгви, компетентнісний підхід, національні меншини
Бібліографічний опис
Дороз В. Ф. Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів : монографія / В. Ф. Дороз. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 456 с.
Зібрання