Недоліки в організації логопедичної роботи в селі: напрями вирішення проблеми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка
Анотація
В статті здійснено істерико-педагогічний аналіз проблем організації логопедичної роботи на селі, обґрунтована її залежність від рівня готовності майбутніх логопедів до роботи в зазначених умовах.
Опис
The article presents the historical-pedagogical analysis of the problems of organization in the village of logopedic work, justified its dependence on the level of readiness of future speech therapists to work in appropriate conditions.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мицик Г. М. Недоліки в організації логопедичної роботи в селі: напрями вирішення проблеми / Г. М. Мицик // Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка. – 2017. – Вип. 33. – С. 239–247.
Зібрання