Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд"
Анотація
Вивчення історії педагогіки не можливе без безпосереднього ознайомлення з першоджерелами: творами педагогів минулого, публікаціями в періодичних виданнях, нормативно-законодавчими документами. Між тим, твори більшості українських педагогів до цього часу ще залишаються не перевиданими, що робить практично неможливим знайомство студентів з ними. Для подолання цієї проблеми й підготовлена ця хрестоматія. Вона складається з трьох розділів: - Історія дошкільної педагогіки початку ХХ ст. - Історія дошкільного виховання радянського пе6ріоду. - Суспільне дошкільне виховання в Україні за часів незалежності.
Опис
Ключові слова
Історія дошкільної педагогіки початку ХХ століття, історія дошкільного виховання радянського періоду, суспільне дошкільне виховання в Україні за часів незалежності
Бібліографічний опис
Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки в Україні : навч. посібник / за заг. ред. І. Г. Улюкаєвої. – Вид. 2-е, доп. – Донецьк : ТОВ” Юго-Восток, ЛТД”, 2008. - 166 с.