Вільне програмне забезпечення як альтернатива пропрієтарному у закладі освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Riga, Latvia : Baltija Publishing
Анотація
У наш час серед пріоритетних напрямів державної політики України у сфері освіти є постійне підвищення якості освіти, запровадження освітніх інновацій, інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх просторів. Також цьому сприяють інформаційно-комунікаційні технології, складовою яких, зокрема, виступає програмне забезпечення. Поступовий перехід від пропрієтарного ПЗ до вільного у багатьох сферах застосування є на сьогодні загальносвітовим трендом. Саме використання вільного програмного забезпечення виступає виразником відкритого суспільства, а також права вивчати та ділитись своїми доробками з іншими.
Опис
Ключові слова
підвищення якості освіти, запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційні технології, програмне забезпечення
Бібліографічний опис
Міненко М. М. Вільне програмне забезпечення як альтернатива пропрієтарному у закладі / М. М. Міненко, Г. М. Алєксєєва // Information technologies and management in higher education and sciences : International scientific conference (November 28, 2022; Fergana, the Republic of Uzbekistan) : conference proceedings. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. – Part 2. – Р. 321–325.