Візуалізація дидактичних елементів як сучасна стратегія навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПНПУ імені В. Г. Короленка
Анотація
У сьогоденні спостерігається збільшення, розширення використання візуальних засобів в освітній діяльності. З’являється і росте задіяння комп’ютерних презентацій; розробляються і розширюються різні візуальні технології і продукти; збільшується кількість відео-лекцій, відео-курсів, наочних навчальних посібників; активізується залучення до навчального процесу навчальних, науково-популярних, художніх фільмів. Термін «візуалізація» походить від латинського visualis –- сприймається візуально, наочний. Візуалізація – це процес представлення даних у вигляді зображення з метою максимальної зручності їх розуміння; надання зримою форми будь-якого об’єкту, суб’єкту, процесу і т. д. Правда таке розуміння візуалізації передбачає мінімальну розумову і пізнавальну активність учнів, а візуальні дидактичні засоби виконують лише ілюстративну функцію.
Опис
Ключові слова
візуалізація, візуальний дидактичний матеріал, принцип наочності, навчання
Бібліографічний опис
Онищенко С. В. Візуалізація дидактичних елементів як сучасна стратегія навчання / C. В. Онищенко // Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка (24–25 вересня 2020 року) / за заг. ред. проф. В. П. Титаренко, А. Ю. Цини ; ПНПУ ім. В. Г. Короленка, кафедра теорії і методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ, 2020. – С. 117–120.