До проблеми формування культури мовлення в майбутнього вихователя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Стаття присвячена проблемі формування культури мовлення в майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу, проаналізовано стан проблеми в психолого-педагогічній літературі, розкрито місце культури мовлення в професійній діяльності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу.
Опис
The article is devoted to the speech culture formation problem of the future teacher in the preschool educational institution. The state of this problem in psychological and pedagogical literature has been analyzed. The place of professional speech culture of the future teacher in the preschool educational institution has been discovered.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. До проблеми формування культури мовлення в майбутнього вихователя / Л. В. Мороз-Рекотова // Україно-польські педагогічні студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики : збірник наукових статей / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 34–38.
Зібрання