Методика реалізації проектної технології на уроках фізики у старшій школі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Теоретичне обґрунтування та розробка методики реалізації у шкільному курсі фізики проектної технології, зорієнтованої на підвищення пізнaвaльнoгo інтepeсу, активності, предметної компетентності, рівня та якoсті освітніх результатів учнів.
Опис
Ключові слова
шкільний курс фізики, старша профільна школа, предметна компетентність учнів з фізики, метод проектів, інноваційні технології навчання, проектна технологія
Бібліографічний опис
Хрекін А. Методика реалізації проектної технології на уроках фізики у старшій школі : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра: спец. 014 Середня освіта (Фізика) / наук. кер. О. Школа. – БДПУ, 2023. – 64 с.