Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму гендерної інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті зроблено спробу сформувати модель гендерного аналізу художнього світу Волта Вітмена; здійснити аналіз специфіки відображення фемінності і маскулінності, переосмислення, наближення їх до нової андрогінної якості у доробку митця з урахуванням гендерної ідентичності автора, своєрідності структури процесу творення, творчої манери.
Опис
In the article an attempt to formulate a model of gender analysis of the artistic space of Walt Whitman, to analyze the specific images of femininity and masculinity, rethinking, their attachment to the androgynous characteristics of the author’s poetic heritage with the gender identity of the American bard is done;it is focused on the structural patterns of Walt Whitman’s creative process and poetic manner.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Дуброва О. Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму гендерної інтерпретації / Оксана Дуброва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 120–127.
Зібрання