Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти.

Анотація
Цифрова трансформація української освіти має на меті підвищення її якості, досягнення нових освітніх результатів, адекватних вимогам сучасного цифрового суспільства. Сьогодні з‘являються нові вимоги до усіх учасників освітнього процесу: від особистісних і професійних якостей, творчих, креативних можливостей до знань і вмінь оперування ними. В цифровому суспільстві освіта людини протікає в умовах цифрового освітнього середовища, метою якого є розвиток цифрової компетентності особистості.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Гаденко І. Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти / І. Гаденко, Г. М. Алєксєєва, Н. В. Кравченко // International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences» : conference proceedings (November 28, 2022. Fergana, the Republic of Uzbekistan). - Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. - Part 1. - pp.210-215.