Оптимізм як умова професійного успіху майбутніх учителів початкової школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
В тексті проведено аналіз проблеми підготовки конкурентноспроможних фахівців у галузі освіти, які об'єднують фундаментальні знання і практичну підготовку. Розглянуті аспекти професійної підготовки майбутніх учителів, зроблено акцент на фундаментальних положеннях гуманітаризації освіти, наукових теоріях професійної готовності вчителя та практичних аспектах підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Зазначено, що успішність майбутньої професійної діяльності пов'язана із розвитком професійно значущих якостей особистості. Висвітлено важливість оптимізму для успішного переведення виховних цілей у перспективу життєдіяльності. Зроблено висновок, що особистісні якості майбутнього педагога визначають ціннісно значущу спрямованість навчання та вплив на молодших школярів. Розкрито психологічний аспект оптимізму, визначено його роль у підтримці соціальної адаптації, розвитку позитивної системи поглядів та профілактиці негативних якостей особистості. Автор вказує на розгляд багатьох аспектів взаємозв'язку оптимізму та інших психологічних категорій, зокрема в зарубіжній та вітчизняній психології. Висвітлено дослідження, які показали важливість оптимізму та активності у зменшенні ризику професійного вигорання. Проведено аналіз ключових особистісних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності вчителя початкової школи, зазначено С. Мартиненко. Розглянуті характеристики включають доброту, любов до дітей, бажання працювати з ними, а також вміння розуміти, визнавати та приймати учнів, бути корисним для них. Підкреслено важливість розвиненого критичного мислення, емоційного інтелекту, оптимізму, толерантності, гуманності та професійної ерудиції. Зроблено акцент на тому, що оптимістичне ставлення до життя сприяє самореалізації через самовираження, самоствердження та самоактуалізацію. Отже, для формування успішної професійної діяльності важливо розвивати позитивний образ власного "Я", підвищувати самооцінку та вірити в успіх. Зроблено висновок, що успішність професійної діяльності вчителя визначається ставленням до власного життя: песимістична або оптимістична позиція. Перший випадок характеризується невпевненістю у майбутньому, негативним ставленням до себе та світу, тоді як другий – активною позитивною позицією, вірою у власні сили та готовністю до нового.
Опис
Ключові слова
Професійна діяльність, особистісні якості, самореалізація, успішність
Бібліографічний опис
Горецька О. В. Оптимізм як умова професійного успіху майбутніх учителів початкової школи / О. В. Горецька // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 вересня 2020 р., Бердянський державний педагогічний університет) /за ред. проф. Л. Коваль, А. Крамаренко, доц. О. Попової та ін. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – С. 87–90.