Common and Distinctive Features of Complex Syntactic Units and Composite Sentences

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
Анотація
The paper compares composite sentences and adjoining constructions with the adjoining connective words, which are homonymous to coordinating and subordinating conjunctions. For the first time the adjoined parts that are equal in importance to base utterances not only semantically but also formally (i. e. those that are structurally integral elements of adjoining constructions) were singled out.
Опис
У роботі зіставляються складні речення та приєднувальні конструкції з приєднувальними сполучними словами, які є омонімічними сурядним і підрядним сполучникам. Вперше виділено приєднувані частини, які за значенням не тільки семантично, а й формально дорівнюють базовим висловленням (тобто такі, що є структурно невід’ємними елементами приєднувальних конструкцій).
Ключові слова
adjoining construction, base utterance, adjoined part, adjoining connective word, composite sentence, complex sentence
Бібліографічний опис
Bohdan V. Common and Distinctive Features of Complex Syntactic Units and Composite Sentences / Valerii Bohdan // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Бердянськ, 17–18 травня 2018 p.). – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – C. 24–29.