Сформованість професійно-комунікативної культури: констатувальний етап дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : СПД «Охотнік»
Анотація
Подано результати констатувального етапу дослідження сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів.
Опис
The results of the ascertaining stage of the study of the formation of professional and communicative culture of future preschool teachers are presented.
Ключові слова
Професійно-комунікативна культура, констатувальний експеримент, Professional and Communicative Culture, a Statistical Experiment
Бібліографічний опис
Мороз-Рекотова Л. В. Сформованість професійно-комунікативної культури: констатувальний етап дослідження / Л. В. Мороз-Рекотова // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність : матеріали Міжнар. наук. конф., 24–25 трав. 2019 р. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. – С. 474–475.