Практикум вокально-хорової підготовки : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Силабус навчальної дисципліни "Практикум вокально-хорової підготовки" складений згідно навчальному плану та ОПП, містить анотацію дисципліни, її опис, мету вивчення, завдання, тематичний план та критерії оцінювання результатів навчання, політику оцінювання, літературу для вивчення дисципліни, питання до заліку (екзамену).
Опис
Ключові слова
стрій, ансамбль, звукоутворення, диригентська схема, амплітуда, хорова партитура, виконавська воля
Бібліографічний опис
Григор’єва В. В. Практикум вокально-хорової підготовки : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік / Григор’єва В. В., Бузова О. Д., Омельченко А. І. - 2023. - Запоріжжя : БДПУ. - 13 с.