Комп’ютерні технології в навчанні та перекладі : освітня прграма "Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, друга - німецька)" : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 навчальний рік

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
БДПУ
Анотація
Мета та предмет курсу: є оснащення студентів спеціальності 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), з основною мовою - англійською та другою мовою - німецькою) знаннями та навичками, необхідними для ефективного використання сучасних комп'ютерних технологій у процесі навчання та перекладу. Програма спрямована на розвиток компетенцій у сфері застосування цифрових інструментів для аналізу, створення та редагування текстового контенту, а також для удосконалення мовних навичок та перекладацької діяльності з використанням комп'ютерних програм та онлайн-ресурсів. Курс має на меті підготувати студентів до ефективного використання інформаційних технологій в їхній майбутній професійній діяльності, зокрема в галузі перекладу та міжкультурної комунікації, сприяючи тим самим підвищенню якості та ефективності філологічної освіти. Предметом навчальної дисципліни є вивчення та застосування комп'ютерних технологій, програмного забезпечення та цифрових ресурсів у сферах навчання, перекладу та лінгвістичних досліджень. Це включає роботу з CAT-інструментами, електронними словниками, редагування текстів, корпусну лінгвістику, автоматизований переклад та використання цифрових освітніх ресурсів для вивчення мов.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис