Проблема формування педагогічної компетентності батьків у вихованні самостійності в дітей дошкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
«SWorldJournal» Болгарія
Анотація
У статті проаналізовано розуміння батьками змісту поняття «самостійність»відносно дітей дошкільного віку,з’ясовано недоліки у роботі педагогів , визначені шляхи підвищення компетентності членів сім’ї для вихованні самостійності в дітей
Опис
It is analyzed in the article parents' understanding of the meaning of the concept of "independence" in relation to preschool children, shortcomings in the work of teachers were identified, identified ways to increase the competence of family members for the education of independence in children
Ключові слова
Бібліографічний опис
Григор’єва, Н. (2022). The problem of the formation of pedagogical competence of parents in the education of independence in preschool children. SWorldJournal, 2(15-02), 35–39. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2022-15-02-003. September 2022. Issue №15, Part 2. Р.35-39
Зібрання