Алгебра та теорія чисел : силабус навчальної дисципліни на 2023-2024 н. р для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта (Математика))

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Предмет курсу: система теоретичних положень та основних математичних методів дослідження, які застосовуються при вивченні математичних дисциплін; формування теоретико-методичних знань з теорії і практики навчання математики в сучасному закладі загальної середньої освіти.
Опис
Ключові слова
Група, підгрупа, кільце, підкільце, ідеал кільця, поле, ланцюговий дріб, конгруенція, числова функція, клас лишків
Бібліографічний опис