Особливості жіночої іронії/самоіронії у творчості С. Йовенко (гендерно-філософський аспект)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
Стаття репрезентує результати теоретико-аналітичного студіювання природи жіночої іронії та самоіронії в гендерно-філософському аспекті. Аналіз поезій С. Йовенко виявляє семантичні особливості природи конфлікту, які разом із концепцією особистості та системою образно-поетичного вислову демонструють завершену структуру, що вписана у типологічний ряд ознак гетерогенного типу цілісності.
Опис
The article is based upon the results of the theoretic-analytical study nature of irony and self-irony of women in gender-philosophical aspect. The poetry analysis of S. Iovenko reveals the semantic peculiarities of the conflict’s nature. The latter alongside with the conception of personality and image-bearing expression system demonstrates the complete structure which is inscribed into the typological row of the heterogeneous type of integrity.
Ключові слова
Жіноча поезія, іронія, системно-типологічний підхід, гендерний аспект, жіночність
Бібліографічний опис
Ляшенко О. Особливості жіночої іронії/самоіронії у творчості С. Йовенко (гендерно-філософський аспект) / Олена Ляшенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. 13. – С. 226–232.
Зібрання