Вплив пандемії COVID-19 на розвиток туризму та заходи його підтримання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу
Анотація
Проведено аналіз впливу пандемії COVID-19 на туристичну галузь. Досліджено сучасні тенденції розвитку туризму та заходи його підтримання. Наведено комплексні заходи для підтримки туристичної галузі для збереження зайнятості й розвитку економіки. Згруповано зміни у функціонуванні суб’єктів туристичної індустрії, викликані глобальною кризою туризму внаслідок коронавірусної хвороби.
Опис
An analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on the tourism industry was conducted. Current trends in tourism development and measures to maintain it are studied. Comprehensive measures are provided to support the tourism industry and to maintain employment and economic development. Changes in the functioning of the tourism industry caused by the global crisis of tourism due to coronavirus disease are grouped
Ключові слова
Туризм, розвиток туристичної галузі, пандемія COVID-19, глобальна туристична криза, Tourism, tourism industry development, COVID-19 pandemic, global tourism crisis
Бібліографічний опис
Леміш К. Вплив пандемії COVID-19 на розвиток туризму та заходи його підтримання / Катерина Леміш, Тетяна Черемісіна, Мєлана Жуліна // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2021. - №2 (50). - С. 34-39.
Зібрання