Виховний потенціал уроків читання для формування толерантності молодших школярів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті наголошується на тому, що навколишній світ ставить свої вимоги щодо здатності молодшого школяра адаптуватися в ньому, до його толерантної готовності будувати конструктивні взаємини з оточенням. На уроках читання, метою яких є з-поміж іншого і формування ціннісного ставлення здобувачів початкової освіти, вони вчаться вибрати індивідуальний спосіб самопрезентації, поведінки й спілкування. Завдання педагога – вчити спостерігати життя, помічати людську доброту, жертовність, мужність, а також безсердечність, жорстокість, байдужість. Звідси й ознаки толерантної особистості, такі, як терпіння, поблажливість, терпимість до відмінностей, доброзичливість, уміння вислухати інших, не засуджувати інших, стати на їхню позицію, здатність до співпереживання, гуманізм. Оновлений зміст літературного матеріалу, який різнобічно охоплює сферу інтересів молодших школярів, його емоційність, новизна, художнє оформлення, цікаві форми і методи роботи з текстами творів і дитячими книжками з наданням переваги проблемним, творчим завданням мають переконати учнів у тому, що художня література – це особливий вид мистецтва, а читання – особливий, унікальний засіб задоволення пізнавальних інтересів, пізнання світу і самопізнання, який не можуть замінити ніякі інші засоби масової культури. У процесі експериментального навчання ми намагалися проєктувати й реалізувати такі види навчальної діяльності учнів, які сприяли формуванню в них толерантності як найважливішої цінності особистості. Проаналізувавши окремі аспекти оновлення змісту і методики уроків читання в початковій школі в контексті реалізації ідей толерантного виховання, відзначаємо, що в нових підручниках і посібниках для позакласного читання вміщено чимало текстів із потенціалом виховання цієї якості особистості Читаючи їх, учні мають можливість осмислити й оцінити події, вчинки персонажів; відчути стан іншої людини, здійснити моральний вибір.
Опис
Ключові слова
Формування толерантності в молодших школярів, уроки читання, виховний потенціал уроків читання, формування особистості молодших школярів, formation of tolerance in junior schoolchildren, reading lessons, educational potential of reading lessons, formation of personality of junior schoolchildren
Бібліографічний опис
Попова О. Виховний потенціал уроків читання для формування толерантності молодших школярів / Ольга Попова, Анжеліка Лесик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 89–96.
Зібрання